YAMAHA YFM 350R RAPTOR

YAMAHA YFM 350R RAPTOR

3,450.00

ANO: 03 / 2006

KMS: —

POT. ÚTIL: 15KW / 20,4CV

GARANTIA: 1 ANO